(:title-sq Perfshihuni me ne ne nje agjerim te Danielit!:) (:title-en Join with us in a Daniel Fast this year!:)

Regjistrohuni me poshte te merrni pjese ne Agjerimin e Danielit ne datet 06-26 janar 2014

(Vini re se vetem adresa e email-it eshte e detyruar - cdo gje tjeter eshte fakultative)

Adresa e Email-it: *
Emer:
Mbiemer:
Emri i Kishes:
Pastor:
Qyteti:
Telefon:
Te Merrni Kerkesat Gjate Agjerimit te Danielit: **
Diten e muajit ne te cilen Email-i do dergohet: ***

*: Kjo eshte informacion te detyruar

**: Nqs zghidhni "Po" atehere cdo dite nga 6-26 janar 2014 do merrni nje email me kerkesat e lutjes per ate dite.

***: A doni te merrni kerkesat e lutjes nga Rrjeti i Lutjes pas Agjerimit te Danielit? Rrjeti i lutjes organizon lutje mes kishave te ndryshme per kerkesat te vecanta cdo muaj te vitit. Nqs doni te merrni keto kerkesa, shkruani numrin e dates ne kete vend. Mund te shkruani thjesht 5 ose 21 te merrni nje email me kerkesat te muajit ne daten 5 ose 21 te cdo muaji. Ose mund te shkruani 1,15 te merrni nje email me kerkesat dy here cdo muaj, nje here ne daten 1 dhe heren tjeter ne daten 15 te cdo muaji. Ose mund te shkruani datet te tjera -- si te doni. Nqs nuk doni te merrni keto email-e, mos shkruani asgje ketu - lereni boshe. (Vini re se mund te provoni me keto email-e dhe pastaj lehtesisht mund t'i ndaloni nqs nuk i doni.)