(:title-sq Agjerimi i Danielit:) (:title-en Daniel Fast:) (:selectlang id:)

Nje leter nga Rrjeti i Lutjes per ju:

Se pari, ne ju urojme nga zemra shume bekime mbi ju.

Ju ftojme per nje 21 ditor lutja dhe agjerim te nderthurura se bashku. Ne 3 vjetet e fundit ne si kisha Shqiptare kemi bere nje lutje te tille. Edhe kete vit shpresojme qe sa me shume kishat dhe njerezit do te mblidhen se bashku ne unitet ne kete agjerim. Bibla dhe pervojen e me parshme na ka mesuar se eshte celesi per te korrur fitore.

Shume kisha sot po praktikojne lutjen dhe agjerimin 21 ditor. Rrjeti i lutjes, i motivuar prej kesaj, ka menduar te filloje Vitin e Ri kalendarik me nje agjerim te tille (agjerimin e Danielit). Eshte menduar qe cdokush mund te agjeroje dicka sipas mundesive tuaja, ose ate qe Zoti do t'ju vendos ne zemren tuaj. Ne ju sygjerojme nje agjerim duke ngrene fruta dhe perime, jo ushqime te zgjedhura (mish, embelsira, buke).

Ky agjerim do te jete gjate periudhes 06 - 26 janar 2014.

Kur agjerojme ne Janar ne permbushim principin kryesor te Mateut 6: 33 - "Kerkoni me se pari Mbreterine e Perendise dhe drejtesine e Tij, dhe te gjitha gjerta do t'ju shtohen." Kur kerkojme Mbreterine e Perendise ne fillim te vitit, do te presim bekimet e Tij ne pjesen tjeter te Tij. Duke filluar vitin me agjerim ne vendosim kursin e fokusit tone per pjesen tjeter te vitit dhe per cdo dite te vitit ne vazhdimesi. Ne kete menyre ne i japim Zotit pjesen e pare te cdo jave, te dhjeten e pare te cdo te ardhure dhe cdo konsiderate ne cdo vendim.

Le te fillojme te mendojme per kete kohe, qe me guxim t'i afrohemi Fronit te Hirit, te kerkojme meshiren dhe faljen e Tij per kete komb, bekimet e Tij per Kishen Shqiptare dhe qe populli yne te jete populli i Zotit. Perendia po therret per njerez qe do te ngrihen si ushtaret e Tij mbrojtes ne lutje per kete vend, per te sheruar, per te luftuar te keqen dhe per te cliruar bekimet e Tij.

Dhe ndersa shijojme se bashku kete kohe te bekuar, le te lutemi sipas Isaias 58:12: "Njerezit e tu do te rindertojne rrenojat e lashta dhe ti do te ngresh perseri themelet e shume brezave te shkuara; keshtu do te quhesh riparuesi i te carave, restauruesi i shtigjeve per te banuar ne vend."

Per me shume informacion per Rrjetin e Lutjes ose/edhe per kete agjerim, shikoni faqen e internetit www.lutje.org ose na shkruani ne adresen 3030@lutje.org.

Shume bekime mbi ju,

RRJETI I LUTJES

A letter from the Prayer Network for you:

First with all our hearts we pray God's richest blessings on you.

We invite you to a 21-day time of prayer and fasting which we undertake together. In the last 3 years we have called the nation of Albania to a time of prayer and fasting in the beginning of each year. Now as we enter into the year 2014 we are hoping that even more churches and individuals will take part together in unity in this fast. The Bible and our own prior experience teaches us that prayer and fasting is a wonderful key to harvest spiritual victory.

Many churches today are already taking part in a 21-day period of prayer and fasting. The Prayer Network, motivated by this, has planned to begin the New Year with this type of fast, a Daniel Fast. Anyone can fast in whatever way God places on their heart, but our suggestion is to take part in a "Daniel Fast". This means a fast where we drink only water and eat only fruit and vegetables, not other types of food (meat, sweets, bread, etc.).

This fast will be from January 6 to January 26, 2014.

When we fast in January we are acting according to the main principle communicated in Matthew 6:33 -- "Seek first the Kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you." When we seek the Kingdom of God in the beginning of the year we can look forward to His blessings throughout the year. Beginning the year with fasting we choose where we will maintain our focus throughout the rest of the year and for each following year. In this way we give God the first part of the year, just as we give Him the first day of each week, the first offering from our income, and His way in every decision.

Let us begin to plan for this time, that with boldness we might approach the Throne of Grace, to beg mercy and forgiveness from Him for our nation, His blessings for the Albanian Church and that our people would become the people of God. God is calling for people to rise up as His soldiers in prayer, defending this nation spiritually, for healing, to battle against evil and to free His blessings to flow.

And as together we taste this blessed time, let us pray according to Isaiah 58:12:

Your people will rebuild the ancient ruins
    and will raise up the age-old foundations;
you will be called Repairer of Broken Walls,
    Restorer of Streets with Dwellings.

For more information about the Prayer Network or to take part in this fast, please see the internet page or write to us at the address 3030@lutje.org.

May you experience God's richest blessings,

THE PRAYER NETWORK

(:title-sq Perfshihuni me ne ne nje agjerim te Danielit!:) (:title-en Join with us in a Daniel Fast this year!:)

Regjistrohuni me poshte te merrni pjese ne Agjerimin e Danielit ne datet 06-26 janar 2014

(Vini re se vetem adresa e email-it eshte e detyruar - cdo gje tjeter eshte fakultative)

Adresa e Email-it: *
Emer:
Mbiemer:
Emri i Kishes:
Pastor:
Qyteti:
Telefon:
Te Merrni Kerkesat Gjate Agjerimit te Danielit: **
Diten e muajit ne te cilen Email-i do dergohet: ***

*: Kjo eshte informacion te detyruar

**: Nqs zghidhni "Po" atehere cdo dite nga 6-26 janar 2014 do merrni nje email me kerkesat e lutjes per ate dite.

***: A doni te merrni kerkesat e lutjes nga Rrjeti i Lutjes pas Agjerimit te Danielit? Rrjeti i lutjes organizon lutje mes kishave te ndryshme per kerkesat te vecanta cdo muaj te vitit. Nqs doni te merrni keto kerkesa, shkruani numrin e dates ne kete vend. Mund te shkruani thjesht 5 ose 21 te merrni nje email me kerkesat te muajit ne daten 5 ose 21 te cdo muaji. Ose mund te shkruani 1,15 te merrni nje email me kerkesat dy here cdo muaj, nje here ne daten 1 dhe heren tjeter ne daten 15 te cdo muaji. Ose mund te shkruani datet te tjera -- si te doni. Nqs nuk doni te merrni keto email-e, mos shkruani asgje ketu - lereni boshe. (Vini re se mund te provoni me keto email-e dhe pastaj lehtesisht mund t'i ndaloni nqs nuk i doni.)

Per Artikujt te ndryshme mbi temen e lutjes shikoni me poshte: