Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/39/d252297167/htdocs/pmwiki/cookbook/captcha.php on line 77

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homepages/39/d252297167/htdocs/pmwiki/cookbook/captcha.php:77) in /homepages/39/d252297167/htdocs/pmwiki/pmwiki.php on line 1317
LUTUNI PER SHQIPERINE - Blog - Burime për Ditën Globale e Lutjes [DGL] në Shqip

Disa Materjale për të Mbështetur Ditën Globale e Lutjes

Kjo është një stemë e vogël për përdorim në e-mail apo web.

Poshtë është një pamje e vogël të një posteri për reklam të një takimi rajonal apo kishtar për ditën globale e lutjes. Ka një fushë poshtë ku mund t'i shkruani detajat.

Attach:GDOP10_Poster_A3Shqip.pdf - 2.5mb (në http://www.globaldayofprayer.com/poster.html ju mund ta gjeni origjinalin në Anglisht, afërsisht 118mb)

Tani kam përgatitur versionin përfundimtar të ppt-it për DGL-ën. Brenda janë udhëzimet se si përdoret. Kini parasysh që shoqërohet nga një dokument Word Attach:GdopPFTW10ShqipUdhezime.doc (69k) për përdorimin e drejtuesit/es, me shpjegime më të hollësishme. Këto janë për për Datën 23 Maj, 2010, ditën e Rrëshajave, Ditën Globale e Lutjes!

Attach:GdopPFTW10Shqip.ppt PPT në Shqip për DGL - 1mb (shikoni blogun tjetër tek Blog.Dita-globale-e-lutjes për më shumë informacion)

Bekime! Leri për Komisionin Porosia të VUSH-it dhe Lëvizjën Kombetare Misionare Në bashkëpunim me Lëvizjen Kombetare e Lutjes dhe Lutje.com

Some downloadable resources in support of the Global Day of Prayer in the Albanian Language

In the above links are a few downloadable resources. I will keep updating this blog as more materials are prepared over the next several days. In case you are fluent in English and would like to have access to a wealth of materials, please look at both the Waymakers and the GlobalDayOfPrayer sites.

Blessings! Larry for the Great Commission Committee of the Albanian Evangelical Alliance and the National Missions Movement In cooperation with the Albanian National Prayer Movement and Lutje.com

Shkruaj një koment

Cdo koment duhet aprovuar para se të shihet


Emri (e detyruar):

E-mail (e detyruar, nuk do të botohet):

Websajt-i:


Shtyp tekstin